Skip Ribbon Commands Skip to main content

Garantie

De Denon garantie is 2 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop bij een geautoriseerde Denon dealer. Behalve als onderstaand aangegeven, dekt deze garantie onderdelen en arbeid om alle gebreken in materiaal en vakmanschap te corrigeren.

De volgende zaken zijn niet gedekt door de garantie.

1) Schade, slijtage, slecht functioneren of het falen van de prestatie door:

 

a) Ongelukken, natuurrampen, verkeerd gebruik, misbruik of ongeoorloofde wijziging van het product.

b) Onjuiste installatie, verwijdering of onderhoud of naleving van de instructies die bij het product te volgen.

c) Reparatie of een poging tot reparatie door iemand die niet door Denon om het product te repareren.

d) Elke verzending van het product (claims moeten worden voorgelegd aan de vervoerder)

e) Elke andere oorzaak dan een defect aan het product

2) Reiniging, de initiële set-up, check-ups waarbij geen afwijkingen zijn gevonden, gemaakte kosten voor de installatie, verwijderen of opnieuw installeren van het product.


 

3) Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt gewijzigd of verwijderd.

 

4) Batterijen.

 

5) Accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot, batterijen, kabels, bevestigingsmateriaal en beugels, schoonmaak toebehoren, antenne en afneembare netsnoeren.


 

6) Garantie is ongeldig als aankoop werd gemaakt van iemand anders dan een geautoriseerde Denon dealer.

 

Wie kan de de garantie naleven?

Deze garantie kan alleen worden afgedwongen door de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Wat vergoedt Denon?

Wij betalen voor alle arbeids-en materiaalkosten voor items onder de garantie.

Hoe kunt u uw toestel repareren?

1) Als uw toestel onderhouden moet worden en dit buiten de garantieperiode valt dient u zich te wenden tot een geautoriseerde Denon dealer. Wij kunnen u adviseren over de naam en locatie van erkende Denon service agents van waaruit service kan worden verkregen. Kijk hiervoor bij contactinformatie.

 

2) U betaalt de verzendkosten om het product te verzenden voor onderhoud.

3) Wanneer een gegarandeerde reparatie vereist is, moet u de originele aankoopbon of een ander gedateerd bewijs van aankoop overleggen.

 

Beperkingen van impliciete garanties

Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde aankoop, zijn beperkt in duur tot de lengte van deze garantie.

Uitsluiting van schade

De aansprakelijkheid van Denon voor een defect product is beperkt tot reparatie of vervanging van het product naar keuze van Denon. Denon is niet aansprakelijk voor schade aan andere producten veroorzaakt door een defect in de Denon's producten, schade op basis van ongemak of verlies van gebruik van het product, of enige andere schade, ongeacht of incidentele schade, gevolgschade, of anderszins.

Garantieclaims

Denon adviseert contact op te nemen met de winkelier waar u het product heeft gekocht, zodat ze kunnen controleren of het product binnen de garantie valt en hoe een eventuele reparatie het best in gang gezet kan worden.